Thứ hai, 17/6/2024
Thứ năm, 6/6/2024, 00:00 (GMT+7)

Tàu Trung Quốc mang mẫu vật Mặt Trăng về thế nào?

Nhiệm vụ Hằng Nga 6 gồm tàu quỹ đạo, tàu đổ bộ, phương tiện phóng và khoang hồi quyển, mỗi tàu có một vai trò trong quá trình lấy mẫu.

Tàu Trung Quốc lấy mẫu vật Mặt Trăng mang về như thế nào?
 
 

Đồ họa: CCTV