Thứ năm, 30/3/2023
Thứ hai, 7/1/2019, 19:00 (GMT+7)

Tàu thăm dò Trung Quốc sẽ làm gì ở vùng tối của Mặt Trăng?

Sau khi đổ bộ thành công vùng tối của Mặt Trăng, tàu Hằng Nga 4 sẽ thử trồng cây và tìm dấu vết của nước hoặc nguồn tài nguyên khác.