Thứ sáu, 10/7/2020
Thứ hai, 13/8/2018, 21:00 (GMT+7)

Tàu thăm dò NASA sẽ 'chạm vào Mặt Trời' bằng cách nào?

Tàu thăm dò Parker sẽ bay theo quỹ đạo dài và phức tạp để thực hiện nhiệm vụ "chạm vào Mặt Trời" khó khăn hơn nhiều những phi vụ khác.