Thứ tư, 29/5/2024
Thứ tư, 1/3/2023, 19:00 (GMT+7)

Tàu 600 km/h lơ lửng trên đường ray

Thông qua loạt cảm biến, tàu đệm từ kiểm soát trường điện từ dọc tàu theo thời gian thực, giúp duy trì khoảng cách 8 – 10 mm giữa tàu và đường ray.