Thứ tư, 12/5/2021
Thứ năm, 22/4/2021, 20:00 (GMT+7)

Tầm quan trọng của rừng mưa nhiệt đới Amazon

Với diện tích 5,5 triệu km2, rừng Amzon là "bể chứa" carbon của Trái Đất, đồng thời cung cấp nơi sống cho 1/4 loài sinh vật và 34 triệu người.