Thứ bảy, 30/5/2020
Thứ hai, 27/8/2018, 19:00 (GMT+7)

Tấm chắn nhiệt bảo vệ tàu vũ trụ đưa người lên sao Hỏa

NASA sử dụng tấm chắn nhiệt phủ vật liệu tự bong để ngăn Orion, tàu vũ trụ đưa người lên sao Hỏa, khỏi bốc cháy khi trở lại Trái Đất.