Thứ sáu, 30/10/2020
Thứ năm, 5/9/2019, 19:00 (GMT+7)

Tại sao trước khi rụng lá cây thường đổi màu?

Vào mùa thu, thiếu ánh sáng để quang hợp, cây phá vỡ chất diệp lục và hút dinh dưỡng trong lá, khiến lá đổi màu.

Lý do lá cây đổi màu trước khi rụng vào mùa thu
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time