Thứ hai, 20/5/2024
Thứ ba, 9/4/2024, 00:00 (GMT+7)

Tại sao nhật thực di chuyển từ tây sang đông?

Khi nhìn từ Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng di chuyển từ đông sang tây, nhưng nhật thực thường di chuyển theo chiều ngược lại.

Tại sao nhật thực di chuyển từ tây sang đông?
 
 

Đồ họa: Minute Physics