Thứ ba, 5/12/2023
Thứ sáu, 17/11/2023, 00:00 (GMT+7)

Tại sao một số con cái sinh con không cần con đực?

Việc con cái tự sinh con, hay trinh sản, có thể đem lại những lợi ích tiến hóa như tiết kiệm thời gian và năng lượng.

Tại sao một số con cái sinh sản không cần con đực?
 
 

Đồ họa: TED-Ed