VNExpress

Thứ sáu, 19/4/2024
Chọn địa danh
Thứ ba, 11/5/2021, 20:03 (GMT+7)

Tại sao không nên đóng lỗ thông gió trên máy bay?

Ngay khi thắt đai an toàn, nhiều hành khách lập tức tắt lỗ thông gió mà không biết rằng đó là một sai lầm.