Thứ tư, 15/7/2020
Thứ hai, 4/3/2019, 20:00 (GMT+7)

Tại sao con người cảm thấy đau khổ sau khi chia tay?

Nỗi đau tinh thần cũng tác động đến não tương tự nỗi đau thể xác và có thể giảm nhẹ nhờ giả dược.