Thứ tư, 8/7/2020
Thứ hai, 5/8/2019, 11:00 (GMT+7)

Tại sao con người bị thôi miên?

Thôi miên không phải là bị điều khiển trí não mà giống trạng thái không hoàn toàn tỉnh táo do quá tập trung vào việc gì đó.

Thôi miên thực chất là trạng thái gì?
 
 

Đồ họa: Life Noggin