Thứ hai, 27/5/2024
Thứ năm, 28/3/2024, 00:00 (GMT+7)

Tại sao các container xếp trên tàu khó đổ?

Tàu container chở một lượng lớn container trên boong và dù xếp chồng lên nhau rất cao, chúng cũng khó đổ vì được cố định chắc chắn.

Tại sao các container xếp trên tàu rất khó đổ?
 
 

Đồ họa: 3D Living Studio