Thứ hai, 20/5/2024
Thứ sáu, 5/4/2024, 00:00 (GMT+7)

Tại sao Bắc bán cầu thấy nhiều nhật thực toàn phần hơn?

Trung bình, người ở Bắc bán cầu có thể quan sát nhật thực toàn phần cứ mỗi 330 năm, trong khi ở Nam bán cầu là 550 năm.

Tại sao Bắc bán cầu thấy nhiều nhật thực toàn phần hơn?
 
 

Đồ họa: Minute Earth