Thứ ba, 27/2/2024
Thứ hai, 4/10/2021, 00:00 (GMT+7)

Tái chế nước thải thành nước uống

Xử lý nước thải để tái sử dụng là một giải pháp hữu hiệu để bảo vệ nguồn nước ngọt quý giá nhưng vẫn chưa được thực hiện rộng rãi.

Tái chế nước thải - chìa khóa cho tương lai bền vững
 
 

Đồ họa: AFP