Thứ sáu, 31/3/2023
Thứ tư, 2/10/2019, 21:00 (GMT+7)

Tác động của ô nhiễm không khí lên trí não

Các nhà nghiên cứu Anh phát hiện hít phải không khí ô nhiễm có nồng độ bụi mịn PM10 cao có thể khiến sinh viên bị điểm kém.

Tác động của ô nhiễm không khí lên trí não
 
 

Đồ họa: Next