Thứ năm, 4/3/2021
Thứ năm, 8/9/2016, 07:37 (GMT+7)

Sự khác nhau về cách bắt tay giữa các nước

Tại Australia, phụ nữ không bắt tay nhau nhưng tại Morocco, người dân chỉ bắt tay nếu cùng giới.