Thứ sáu, 14/6/2024
Thứ tư, 23/5/2018, 10:14 (GMT+7)

SpaceX phóng bộ đôi vệ tinh theo dõi lượng nước trên Trái Đất

GRACE-FO sẽ theo dõi các nguồn dự trữ nước trên hành tinh của chúng ta bằng cách tính toán sự thay đổi của trường trọng lực Trái Đất.