Thứ hai, 27/5/2024
Thứ bảy, 23/9/2023, 10:00 (GMT+7)

Sông Đà chảy vào tỉnh nào nước ta đầu tiên?

Sông Đà còn được gọi là sông Bờ hay Đà Giang, dài 910 km, đoạn chảy trên lãnh thổ Việt Nam dài 543 km.

Trùm Sò