Thứ ba, 30/5/2023
Thứ ba, 7/3/2023, 11:00 (GMT+7)

Sông cửu Long hiện có mấy cửa đổ ra biển?

Mang hình chín con rồng vươn đầu tuôn nước ra biển khi chảy qua địa phận Việt Nam nhưng hiện còn mấy cửa sông đổ ra biển.

Trùm Sò