Thứ bảy, 4/2/2023
Thứ bảy, 8/12/2012, 10:14 (GMT+7)

sơn thủy hữu tình

Sự kêt hợp của hài hòa của thiên nhiên ,con người tạo ra một bức tranh thủy mặc làm say đắm lòng người