Thứ hai, 24/6/2024
Thứ hai, 8/7/2019, 05:00 (GMT+7)

So sánh kích thước những hố đen trong vũ trụ

Hố đen NGC 4889 có khối lượng bằng 21 tỷ Mặt Trời, thuộc hàng lớn nhất trong số những hố đen siêu lớn từng được phát hiện.