Thứ tư, 22/3/2023
Thứ sáu, 27/9/2019, 07:00 (GMT+7)

So sánh kích thước khủng long ăn thịt với khủng long ăn cỏ

Khủng long ăn thịt lớn nhất Spinosaurus có thể dài 18 m và nặng 21 tấn nhưng vẫn nhỏ hơn rất nhiều so với loài khủng long ăn cỏ Argentinosaurus.

So sánh kích thước khủng long ăn thịt với khủng long ăn cỏ
 
 

Đồ họa: VCompare