Thứ bảy, 6/6/2020
Thứ ba, 31/7/2018, 17:00 (GMT+7)

Số phận của Trái Đất nếu ở gần hố đen nhỏ bằng đồng xu

Dù chỉ rộng bằng đồng xu, hố đen có thể sẽ rách và nuốt dần Trái Đất từ bên trong, cuối cùng thế chỗ Trái Đất trong hệ Mặt Trời.