Thứ hai, 16/5/2022
Thứ bảy, 26/3/2022, 00:00 (GMT+7)

SLS có thể là tên lửa tự sản xuất cuối cùng của NASA

Chi phí, thời gian và sự xuất hiện của các công ty với dịch vụ phóng tốt hơn khiến NASA ít có khả năng tiến hành dự án chế tạo tên lửa khổng lồ mới trong tương lai.