Thứ sáu, 18/6/2021
Thứ hai, 23/3/2015, 13:35 (GMT+7)

Singapore dưới thời Thủ tướng Lý Quang Diệu

Khi còn làm Thủ tướng, ông Lý Quang Diệu đã tạo ra những thay đổi đột phá cho Singapore cả về phương diện kinh tế lẫn xã hội, văn hóa, giáo dục.

Hà Thu (theo Economist)