Thứ bảy, 28/1/2023
Thứ hai, 14/11/2016, 17:00 (GMT+7)

Siêu trăng xảy ra như thế nào

Siêu trăng xảy ra vào thời điểm trăng tròn và Mặt Trăng ở vị trí gần Trái Đất nhất. Siêu trăng thường sáng hơn 30% so với trăng tròn thông thường.