Thứ bảy, 8/8/2020
Thứ bảy, 4/7/2020, 19:00 (GMT+7)

Sạt lở đất xảy ra như thế nào?

Sạt lở là chuyển động của đất đá bị vỡ ra rơi xuôi theo sườn dốc dưới ảnh hưởng của trọng lực.