Thứ hai, 20/3/2023
Thứ tư, 25/9/2019, 11:30 (GMT+7)

Sao xung phát bức xạ gamma

Các nhà nghiên cứu phát hiện một sao xung xoay 707 vòng/giây và nuốt chửng gần hết khối lượng của ngôi sao đồng hành.

Sao 'góa phụ đen' ăn thịt bạn đồng hành
 
 

Đồ họa: Amaze Lab