Thứ hai, 17/6/2024
Thứ năm, 16/1/2020, 21:00 (GMT+7)

Sao Hỏa đang mất nước nhanh hơn dự tính

Những biến động theo mùa trên hành tinh đỏ cho phép hơi nước chạm tới tầng thượng quyển và thất thoát vào không gian.

Sao Hỏa đang mất nước nhanh hơn dự tính
 
 

Đồ họa: Next Media