Thứ bảy, 11/7/2020
Thứ bảy, 21/4/2018, 16:00 (GMT+7)

Sao băng hình thành như thế nào?

Các mảnh đá vỡ từ sao chổi bay vào bầu khí quyển Trái Đất với tốc độ 15 - 70 km/giây, bốc cháy và phát sáng tạo ra sao băng.