Thứ ba, 21/3/2023
Thứ ba, 26/3/2019, 16:30 (GMT+7)

Rubik có khả năng tự giải

Không cần tác động của người dùng, khối rubik tự xoay để trở về trạng thái ban đầu với các mặt không bị xáo trộn màu sắc.

Khối rubik tự giải
 
 

(theo NowThis Future)

Bảo Nam