Thứ bảy, 30/9/2023
Chủ nhật, 26/9/2021, 11:00 (GMT+7)

Robot Trung Quốc trên sao Hỏa mất liên lạc

Robot Chúc Dung chuyển sang "chế độ an toàn" tự theo dõi sức khỏe và đánh giá sự cố trong thời kỳ giao hội Mặt Trời.