Thứ tư, 30/11/2022
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Thứ tư, 3/2/2021, 12:05 (GMT+7)

Quy trình truy vết bệnh nhân Covid-19

Khoảng 200 người thuộc Tổ thông tin đáp ứng nhanh gồm nhà khoa học, quản lý, tình nguyện viên làm việc, đưa ra dữ liệu về các mối liên hệ của ca bệnh.

Quy trình truy vết ca bệnh Covid - 19
 
 

Tạ Lư - Võ Hải