Thứ ba, 25/6/2024
Thứ ba, 17/10/2017, 21:00 (GMT+7)

Quy trình tổ chức đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc

Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc là cơ quan quyền lực tối cao của đảng Cộng sản nước này, được tổ chức 5 năm một lần.