Thứ tư, 3/6/2020
Thứ ba, 23/10/2018, 00:10 (GMT+7)

Quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội

Ngày mai 24/10, các đại biểu bắt đầu thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.