Thứ bảy, 30/5/2020
Thứ bảy, 14/4/2018, 12:19 (GMT+7)

Quy trình giúp Thụy Điển tái chế và xử lý 99% rác

Chỉ 1% rác thải ở Thụy Điển bị thải ra môi trường, 99% còn lại được thu gom để tái chế và xử lý để tạo ra năng lượng.