Thứ bảy, 4/12/2021
Thứ ba, 15/12/2020, 00:00 (GMT+7)

Quy mô thành phố Thủ Đức

Thành phố Thủ Đức có dân số hơn một triệu người, đóng góp 33% tổng sản phẩm của TP HCM.

Tạ Lư - Đoàn Loan