Thứ ba, 17/5/2022
Thứ tư, 26/1/2022, 10:19 (GMT+7)

Quy định xét nghiệm, cách ly khi về quê ăn Tết

Người dân ở bốn vùng cấp độ dịch đều không phải cách ly khi về quê, trừ F1, người từ nơi phong tỏa, theo hướng dẫn của Bộ Y tế.