Thứ bảy, 25/5/2024
Thứ tư, 12/5/2021, 00:00 (GMT+7)

Quy định với người hết cách ly tập trung

Hết cách ly tập trung 21 ngày, người cách ly ở nhà 7 ngày tiếp theo, ra ngoài phải báo chính quyền, theo quy định mới của Bộ Y tế.

Viết Tuân - Việt Chung