Thứ ba, 28/9/2021
Thứ bảy, 24/7/2021, 14:10 (GMT+7)

Quy định với người Hà Nội khi cách ly xã hội

Người dân được yêu cầu ở tại nhà, chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết và khai báo y tế hàng ngày.