Thứ hai, 8/8/2022
Thứ bảy, 25/6/2022, 00:00 (GMT+7)

Quỹ Bảo vệ môi trường hoạt động thế nào 20 năm qua?

Thành lập tháng 6/2002, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã tăng vốn điều lệ từ 200 lên 3.000 tỷ đồng, thực hiện 6 nhiệm vụ chính, trong đó có hỗ trợ xử lý chất thải, tài trợ phục hồi môi trường.

Tạ Lư - Gia Chính