Thứ ba, 5/12/2023
Thứ bảy, 22/7/2023, 10:00 (GMT+7)

Quốc gia duy nhất Đông Nam Á không giáp biển

Quốc gia Lào hiện tại có nguồn gốc lịch sử và văn hóa từ Vương quốc Lan Xang và là quốc gia duy nhất của khu vực không giáp biển.

Trùm Sò