Thứ ba, 23/5/2023, 21:26 (GMT+7)

Quận ở TP HCM được quyết định dự án đầu tư dưới 120 tỷ đồng

Chủ tịch quận được quyết định dự án công mức dưới 120 tỷ đồng nhằm gỡ khó về vốn cho các công trình giao thông, y tế, giáo dục ở địa bàn.

Đây là nội dung trong quyết định sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn vừa được UBND TP HCM ban hành.

Người đứng đầu thành phố sẽ ủy quyền cho cấp dưới quyết định các dự án đầu tư công nhóm C (dưới 45 tỷ đồng đến 120 tỷ đồng), trừ dự án tu bổ di tích có cấu phần xây dựng. Thời hạn ủy quyền từ ngày 29/5 đến hết 31/12/2025.

Hẻm 694 ở quận Phú Nhuận được người dân hiến đất để mở rộng, hồi đầu tháng 4 nhưng bị tắc vì chưa được bố trí vốn. Ảnh: Hạ Giang

Hẻm 694 ở quận Phú Nhuận được người dân hiến đất để mở rộng, hồi đầu tháng 4 nhưng bị "tắc" vì chưa được bố trí vốn từ khi TP HCM thực hiện chính quyền đô thị. Ảnh: Hạ Giang

Dự án đầu tư công nhóm C trước đây thuộc quyền quyết định của quận, nhưng thẩm quyền được chuyển sang cho cấp thành phố từ khi TP HCM thực hiện chính quyền đô thị (tháng 7/2021). Từ đây quận muốn cải tạo hẻm chừng trăm triệu đồng phải trình sở chuyên ngành thẩm định, gửi UBND thành phố xem xét, báo cáo HĐND thông qua. Điều này khiến 16 quận gặp khó khăn về vốn khi muốn xây trường học, cơ sở y tế, mở rộng đường, hẻm ở địa bàn.

Ngoài nội dung uỷ quyền nói trên, thành phố còn quyết định sửa đổi nguyên tắc chọn cơ quan được quyền lập hồ sơ thẩm định, đề xuất chủ trương đầu tư với dự án đầu tư công.

Cụ thể, đối với các dự án đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực và các dự án nhóm C, sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, chủ tịch thành phố có thể quyết định giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cho UBND cấp huyện để lập hồ sơ, trình thẩm định, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nghiên cứu tiền khả thi.

Nếu dự án đầu tư công nhóm B, C thuộc thẩm quyền thì chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công mà không phải để cơ quan khác thẩm định, báo cáo nghiên cứu khả thi và kinh tế kỹ thuật như trước đây...

Dự án đầu tư công nhóm A gồm các công trình tổng chi phí từ 800 đến hơn 2.300 tỷ đồng, nhóm B từ 45 tỷ đồng đến dưới 2.300 tỷ đồng; nhóm C từ dưới 45 tỷ đến dưới 120 tỷ đồng. Dự án nhóm A và B, thẩm quyền quyết định đầu tư từ cấp thành phố trở lên.

Lê Tuyết

TP Hồ Chí Minh
 
Cùng chuyên mục
Cỡ chữ

Chọn cỡ chữ:

Nhỏ hơn
Lớn hơn
Chia sẻ×
Facebook Twitter
Sao chép liên kết