Thứ năm, 6/10/2022
Thứ tư, 28/6/2017, 15:52 (GMT+7)

Quân đội không được sử dụng tài sản nào để kinh doanh

Theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công vừa được Quốc hội thông qua, 2 nhóm tài sản ở đơn vị lực lượng vũ trang không được kinh doanh.