Thứ bảy, 4/7/2020
Thứ bảy, 31/3/2018, 20:00 (GMT+7)

Quá trình tiến hóa của loài người

Loài người được cho đã trải qua quá trình tiến hóa và phát triển kéo dài hàng triệu năm với rất nhiều giai đoạn.