Thứ hai, 27/5/2024
Thứ hai, 25/3/2024, 00:00 (GMT+7)

Quá trình thiết kế và xây dựng các xa lộ

Xa lộ được xây thành nhiều lớp để tránh tình trạng xói mòn đất, các thiết kế cũng tính toán để giảm điểm mù tối đa cho tài xế.

Quá trình thiết kế và xây dựng các xa lộ
 
 

Đồ họa: 3D Living Studio