Thứ bảy, 2/3/2024
Thứ năm, 4/7/2019, 14:15 (GMT+7)

Quá trình Hong Kong được trao trả về Trung Quốc

Hong Kong được Anh trao trả năm 1997, trở thành đặc khu hành chính với hệ thống luật pháp và tài chính riêng của Trung Quốc đại lục trong 50 năm.