Thứ năm, 9/7/2020
Thứ năm, 15/3/2018, 19:00 (GMT+7)

Quá trình hình thành hố đen siêu khối lượng

Các hố đen sau khi hình thành sẽ hút các ngôi sao hoặc sáp nhập với các hố đen khác tạo thành hố đen siêu khối lượng.