Thứ tư, 6/7/2022
Thứ bảy, 25/8/2018, 12:10 (GMT+7)

Quá trình hình thành hai dạng cửa sông lồi và lõm

Sự dâng lên hay hạ xuống của mực nước biển kết hợp với những thay đổi của vùng đất xung quanh tạo nên dạng cửa sông khác nhau.